محل تبلیغات شما

به باد دادیم فرهنگِ ایرانی

ز دست دادیم لباسِ ایرانی 

مـــی رَوَد به سَمتِ ویرانی

روزِگارِ جَـــــــــــوانِ ایرانی

گرفتند ازخود دینِ اسلامی

بُریدَند ازخود ریشهٔ ایرانی

گُشایید ازهم چَشمِ بینایـی

به خواب رفته چشم ایرانی

بکوبید به دستِ بی ایمانــی

زِ آتَشِ خَشمِ هر ایـــــــــرانی

که گیرَد پا زِ تَرس ج‍ُفتانــــی

پیـــشِ پای جَــــــوانِ ایرانی

              محمدحسین میرکی»

جَــــــــوانِ ایرانی

بر سر داستاني كه چند وقت پيش اتفاق افتد...

  ,ازخود ,دادیم ,ایـــــــــرانیکه ,زِ ,خَشمِ ,    ,آتَشِ خَشمِ ,خَشمِ هر ,هر ایـــــــــرانیکه ,ایـــــــــرانیکه گیرَد

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها